การเตรียมตัวสอบ SAT

การเตรียมตัวสอบ SAT

การเตรียมตัวสอบ SAT

SAT เป็นการวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐานระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา สามารถยื่นได้ทุกมหาวิทยาลัยในไทย และ ทั่วโลก SAT ย่อมาจาก Scholastic Aptitude Test หรือ The Scholastic Assessment Test ที่เอาไว้วัดความถนัดทางวิชาการ สายวิทยาศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์,บัญชี,เศรษฐศาสตร์ จะใช้SATพิจารณาค่อนข้างเยอะ

ในแต่ละปีจะมีการสอบ SAT ประมาณ 4-5ครั้ง คะแนนเต็มรวมอยู่ที่1600 คะแนน

แบ่งเป็นพาร์ท คณิตศาสตร์(SAT Math)มีคะแนนเต็ม800คะแนน พาร์ทภาษาอังกฤษ(SAT Reading&Writing)มีคะแนนเต็ม800คะแนนเช่นกัน

หากน้องๆต้องการสอบ SAT โดยมีเป้าหมายคะแนนในระดับสูง แต่ยังกังวล ไม่มั่นใจในพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ อ่านไม่ทันในพาร์ท Reading แปลศัพท์ไม่ได้ วันนี้มาดูว่าต้องเตรียมตัวสอบอย่างไรบ้าง?

SAT สอบอะไรบ้าง?

1.Evidence Based Reading and Writing

– Section 1 Reading Test มี52ข้อ ให้เวลา 65นาที

– Section 2 Writing and Language Test มี44ข้อ จาก4บทความ ให้เวลา 35นาที

2.Mathematical Reasoning

– Section 3 Math Test-No Calculator เป็นแบบเลือกตอบ 15 ข้อ และเติมตำตอบ5ข้อ ให้เวลา35นาที

– Section 4 Math Test – Calculator เป็นแบบเลือกตอบ 30ข้อ และเติมตำตอบ 8ข้อ ให้เวลา55นาที

SAT คะแนนเต็มเท่าไหร่?

SAThttps://www.gimme-eng.com/sat/ คะแนนเต็มพาร์ทละ 800 คะแนน รวมทั้งสองพาร์ท จะมีคะแนนเต็ม 1,600คะแนน และในการสอบ SAT นั้นมีพาร์ท Essay ให้เลือกว่าจะสอบหรือไม่ ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะไม่ใช้คะแนนในพาร์ทนี้

แต่หากน้องๆต้องการยื่นคะแนนในต่างประเทศ หลายคณะ หลายมหาวิทยาลัย จะมีกำหนดให้เราต้องสอบ

SAT with essay ด้วย

การยื่นคะแนนในคณะต่างๆ จะมีเกณฑ์ที่แตกต่างออกไป บางคณะเน้นยื่นคะแนนรวม ทั้งSAT Math และ SAT Eng บางคณะจะขอคะแนนพาร์ทใดพาร์ทหนึ่ง อยู่ที่ว่าคณะนั้นต้องการทักษะใด

การเตรียมตัวสอบ SAT ซึ่งใสแต่ละปี จะมีรอบสอบของ SAT น้อยมากๆ เฉลี่ยปีละ4รอบ และไม่สามารถเลือกสอบเฉพาะพาร์ทใดพาร์ทหนึ่งได้ น้องๆจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งสองพาร์ท ถึงแม้จะไม่ใช่คะแนนยื่นโดยตรง แต่คะแนนรวม จะช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดีขึ้นมากๆ ยิ่งเตรียมตัวดี เตรียมตัวล่วงหน้า ก็ยิ่งได้เปรียบ

เพื่อให้การทำคะแนนเป็นไปตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้ การเตรียมตัวให้พร้อมนั้น เป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ทางสถาบัน Gimme Eng มีคอร์สเรียน SAT,IELTS,GED,GAT-ENG,CU-TEP,CU-AAT,TU-GET,GSAT สถาบันจะเจาะเฉพาะเทคนิคที่จำเป็น และเทคนิคที่แปลกใหม่ทำให้จำง่าย การันตีจากน้องๆที่เคยเรียน Gimme Eng ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆในการสอบทุกคน

Facebook Comments Box

Comments are closed.