เตรียมความพร้อม TU-GET

เตรียมความพร้อม TU-GET

เตรียมความพร้อม TU-GET

สำหรับน้องๆที่มีความฝันที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และต้องการเตรียมความพร้อมที่จะสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TU-GET วันนี้พี่ๆทาง Gimme Eng จะพาน้องๆไปรู้จักกับ TU-GET และวิธีพิชิตข้อสอบกันครับ

TU-GET คือ?

TU-GET เป็นคำย่อมาจากคำว่า Thammasat University General English Test ใช่ครับ มันก็คือเป็นการทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดขึ้นนั่นเองครับ คะแนนที่ได้สามารถนำไปใช้สมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกหรือแม้แต่หลักสูตรนานาชาติก็สามารถใช้คะแนนจาก TU-GET ยื่นได้ และสำหรับบางมหาวิทยาลัยสามารถใช้คะแนนจาก TU-GET ได้เช่นกัน

TU-GET ใครสามารถสอบได้ ข้อสอบมีอะไรบ้าง คะแนนเต็มเท่าไหร่ และต้องได้เท่าไหร่

นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปสามารถสอบได้

TU-GET มีข้อสอบมีทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกัน คือ  Grammar , Vocabulary และ Reading Comprehension

ส่วนที 1 Grammar ความรู้ทางไวยากรณ์ มี 25 ข้อ 250 คะแนน

1.1 Sentence Completion ( การเติมประโยคให้สมบูรณ์ตามหลักไวยากรณ์)

1.2 Error Identification ( หาข้อที่ผิดกฏทางไวยากรณ์)

ส่วนที่ 2 Vocabulary ความรู้ทางด้านศัพท์ มี 25 ข้อ 250 คะแนน

2.1 Cloze และ Fill in blanks ให้เติมคำศัพท์ที่ถูกต้องจากคำศัพท์ที่กำหนดให้

2.2 Synonyms หรือ Context clues ให้เลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับกลุ่ม คำในประโยคโดยการขีดเส้นใต้คำที่กำหนดให้

ส่วนที่ 3 Reading Comprehension การอ่านเพื่อความเข้าใจ มี 50 ข้อ 500 คะแนน

ส่วนนี้จะวัดทักษะการอ่าน การจับประเด็นต่างๆ

ทั้งหมด 100 ข้อ คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน การทำข้อสอบใช้เวลา 3 ชั่วโมงนะครับ

แล้วคะแนน TU-GET เท่าไรถึงจะผ่านล่ะ

ส่วนใหญ่แล้วคะแนนที่จะนำไปใช้จะแตกต่างกันตามหลักสูตร ทั้งในระดับชั้นปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยส่วนมาก 550 คะแนนเป็นต้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์สำหรับแบบกระดาษ และ 80 คะแนนขึ้นไป สำหรับแบบ คอมพิวเตอร์

TU-GET สมัครอย่างไร ราคาเท่าไหร่ แล้วใช้ได้กี่ปี?

สมัครได้ผ่านทางระบบการลงทะเบียนสอบออนไลน์ ของทางสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เว็บไซต์ http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร โดยระบบจะเก็บข้อมูลที่ยืนยันจากผู้สมัครเพื่อนำไปใช้ในการสอบและการรายงานผลคะแนน และสามารถชำระเงินค่าสอบได้ผ่านทางเคาท์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นนะครับ

สำหรับค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบของ TU-GET แบ่งดังนี้ครับ

แบบกระดาษ ราคา 500 บาท ต่อครั้ง

หากสมัครสอบหลังจากวันที่ 16 ของเดือนสอบ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอยู่ที่ 700 บาท และต้องชำระด้วยตนเองที่สถาบันภาษา

แบบคอมพิวเตอร์ ราคา 1000 บาท หากสมัครสอบหลังจากวันที่ 1 เป็นต้นไปถึงวันที่สอบ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็น 1500 บาท และต้องชำระด้วยตนเองที่สถาบันภาษา

ส่วนผลการสอบของ TU-GET นั้นมีอายุการใช้งาน 2 ปี นับจากวันที่ทำการสอบ โดยไม่ได้จำกัดจำนวนครั้งในการสอบ และผลสอบในแต่ละรอบนั้นสามารถตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์หลังจากการสอบ 15 วัน จัดส่งผลคะแนนเป็นกระดาษภายหลังจากการสอบ 30 วัน

TU-GET เตรียมความพร้อม?

การสอบแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายดังนั้นควรจะเตรียมความพร้อมให้เต็มที่นะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลา น้องๆควรจะต้องฝึกอ่าน ฝึกจำคำศัพท์แล้วก็ฝึกทำข้อสอบ gramma ให้เยอะๆ

น้องๆสามารถปรึกษากับพี่ๆได้ฟรีตลอด24ชม. พี่ๆ Gimme eng เป็นกำลังใจให้น้องๆในการสอบทุกคนครับ

Facebook Comments Box

Comments are closed.