ประโยคไหนใช้แทน “You are welcome” ได้บ้าง

ประโยคไหนใช้แทน “You are welcome” ได้บ้าง

 • My pleasure.
  ด้วยความยินดี
 • No problem.
  ไม่มีปัญหา
 • I’m glad to help.
  ยินดีที่ได้ช่วยเหลือ
 • It was nothing.
  ไม่เห็นเป็นไรเลย
 • Don’t mention it.
  ไม่เป็นไร
Facebook Comments Box
Tags: No tags

Comments are closed.