โครงสร้างพื้นฐานข้อสอบ CU-AAT

พาร์ทเวลาคำถาม
Verbal70 นาที55 คำถาม
Math70 นาที55 คำถาม
Total140 นาที110 คำถาม

เนื้อหาข้อสอบเบื้องต้น

Verbal

 • ☑ Critical Reading
  • Sentence Completion
  • Passage-based Readings
 • ☑ Writing
  • Improving Sentences
  • Identifying Sentence Errors
  • Improving Paragraphs

Math

 • ☑ Arithmetic
 • ☑ Algebra
 • ☑ Geometry
 • ☑ Problem Solving