ทำไมต้องเรียน GED กับเรา?

 • ✔ สอนเทคนิคล้วนโดย ไม่เน้นการอ่าน, ไม่เน้นแกรมม่า, ไม่เน้นท่องจำคำศัพท์เพื่ออัพคะแนนข้อสอบภาษา
 • ✔ เทคนิคเฉพาะตัวจากวิชา RLA สามารถปรับใช้กับการวิเคราะห์และตอบคำถามในวิชา Social Study และ Science โดยไม่ต้องเสียเวลาอ่านทฤษฎี
 • ✔ ช่วยนักเรียนเปิดมุมมองของคำตอบแบบใหม่โดยไม่ได้อิงแค่หาคีย์เวิร์ด
 • ✔ แก้ปัญหาเฉพาะจุดรายบุคคลโดยการนำแบบทดสอบก่อนเรียนมาประเมินพื้นฐานและแก้ปัญหารายบุคคลโดยเทคนิคเฉพาะ

หลักสูตร GED

GED คืออะไร?

GED คือวุฒิจบม.ปลาย สอบได้ตั้งแต่อายุ16ปี ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ทั้งรัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยที่รับ GED จะพิจารณาคะแนน GED เป็นเกรดเฉลี่ยของโรงเรียนมัธยม

คะแนน GED ใช้ยื่นที่ไหนได้บ้าง?

GED Official
Chulalongkorn University
Thammasat University
Mahidol University
Kasetsart University
Asia Pacific International University
Assumption University (ABAC)
Burapha University
Chiangmai University
Christian University
Dhurakij Bundit University
Eastern Asia University
Far Eastern University
Hadyai University
Huacheiw University
Kasem Bundit University
Khon Kaen University
King Mongkut University of Technology
North Bangkok
King Mongkut University of Technology Thonburi
Krirk University
Mae Fah Luang University
Maejo University
Mahanakorn University
North Bangkok University
North Chiangmai University
Payao University
Payap University
Prince Songkla University
Ramkhamkaeng University
Rangsit University
Saint John University
Siam University
Silpakorn University
Southeast Asia University
Sri Patum University
Srinakarin Wirote University
Stamford University
Suranaree University
Thaksin University
Thonburi University
University of Thai Chamber and Commerce
Walailuk University
Webster University
Western University

สมัคร GED ได้ที่ไหน?

เว็บไซต์ GED

ค่าสมัครสอบ GED

วิชาละ $75 หรือประมาณ 2,200 บาท (ขึ้นอยู่กับค่าเงิน)
รวม 4 วิชา เป็นเงิน $300 หรือประมาณ 8,800 บาท (ขึ้นอยู่กับค่าเงิน)

โครงสร้างพื้นฐานข้อสอบ GED

พาร์ทเวลาคำถาม
Language Arts150 นาที46 คำถาม
Social Studies90 นาที35 คำถาม
Science90 นาที34 คำถาม
Math115 นาที46 คำถาม
Total445 นาที161 คำถาม

ตารางสอบรอบต่อไป

การสอบ GED ในแต่ละวิชาจะมีการจัดสอบในทุกๆเดือน

เนื้อหาข้อสอบเบื้องต้น

วิชาภาษาอังกฤษ

 1. พาร์ทการอ่าน
  • นิยาย (75%)
  • สารคดี (25%)
 2. พาร์ทแกรมม่า
  1. คำถามปรนัย
   • organization (15%)
   • sentence structure (30%)
   • usage (30%)
   • mechanics (25%)
  2. เรียงความ

วิชาสังคม

 • บทเรียนเรื่อง Geography (15%)
 • บทเรียนเรื่อง US (25%) & World History (15%)
 • บทเรียนเรื่อง Civics and Government (25%)
 • บทเรียนเรื่อง Economics (20%)

วิชาวิทยาศาสตร์

 • เรื่อง Physics and Chemistry (35%)
 • เรื่อง Life Science (45%)
 • เรื่อง Earth and Space Science (20%)

วิชาคณิต

 • คณิตศาสตร์พื้นฐาน [Basic Math] (20 – 30%)
 • เรขาคณิต [Geometry] (20 – 30%)
 • พีชคณิตพื้นฐาน [Basic Algebra] (20 – 30%)
 • กราฟและฟังก์ชั่น [Graphs and Function] (20 – 30%)