ติว Ielts

ติว Ielts รับรองผล 100%

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ เน้นเทคนิคเจาะข้อสอบ Ielts, ข้อสอบสอบเทียบวุฒิ GED เข้ามหาลัยชั้นนำ Inter ระดับประเทศ, ข้อสอบ CU-TEP เข้าจุฬาฯ ตั้งแต่ระดับ ปริญาตรี ปริญาโท และปริญาเอก ตลอดจนนำผลคะแนน Cu-Tep เข้าที่ใช้ผลคะแนนภาษาอังกฤษรับรองมาตราฐาน, ข้อสอบสอบเข้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Tu-Get และข้อสอบมาตราฐานภาษาอังกฤษทั่วไป CU-AAT, GAT-ENG ฯลฯ โดย ทางสถาบัน พี่แฮม Gimme Eng เน้นเทคนิคเฉพาะตัว แม้ไม่มีพื้นฐานทางภาษาก็สามารถใช้เวลาอันสั้นในการสอบด่านภาษาอังกฤษเหล่านั้น ได้สำเร็จ สานฝันอนาคต ได้แน่นอน ต่อไปนี้คือ ผู้ที่ลงคอร์สเรียนกับเรา

ติว IELTS รับรองผล
ติว IELTS รับรองผล 7.0++

น้องวรดา
-เรียนวิชา IELTS 
-เรียน 1 เดือน
-IELTS คือ การสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง (Listening), การพูด (Speaking), การอ่าน (Reading), และการเขียน (Writing) 
-ได้คะแนน overall 7.0

ติว GED รับรองผล
ติว GED รับรองผล

น้องภัทร
-เรียนวิชา GED 
-ผ่าน GED Ready เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ( RLA) 
-เรียน 1 วัน 
-GED คือ สอบเทียบระดับมัธยมปลาย ข้อสอบประกอบไปด้วย 4 วิชา ได้แก่ Language Arts หรือ RLA ,  Science , Social Studies , Math
-ได้คะแนน 160

ติว GED รับรองผล
ติว GED รับรองผล

น้องสมายด์
-เรียนข้อสอบเทียบวุฒิม.6 GED 
-จบ ม.6 ภายใน 2 สัปดาห์
-GED คือ สอบเทียบระดับมัธยมปลาย ข้อสอบประกอบไปด้วย 4 วิชา ได้แก่ Language Arts หรือ RLA ,  Science , Social Studies , Math
-ได้คะแนน RLA(ภาษาอังกฤษ) 150, Social Study ( สังคม) 150, Science (วิทย์ศาสตร์) 159, Math ( เลข) 150

ติว TU-GET เข้าธรรมศาสตร์
ติว TU-GET เข้าธรรมศาสตร์

น้องอาย

-เรียนหลักสูตรสัมภาษณ์คณะ BAS มธ.อินเตอร์
-สอบติดสัมภาษณ์คณะ BAS มธ.อินเตอร์

ความสำเร็จของเรา Gimme Eng สถาบันสอนภาษาอังกฤษ

Facebook Comments Box

Comments are closed.