สงครามรัสเซีย-ยูเครน กับศัพท์ที่ควรรู้

เรียนรู้คำศัพท์ กับสงคราม รัสเซีย-ยูเครน

สงครามในยูเครน ผ่านหนึ่งเดือนแรกไปแล้วด้วยความน่าสะพรึงกลัว ทหารพลเรือนบาดเจ็บล้มตายหลายพันคน แต่รัสเซียยังคงติดอยู่ในสงคราม ไม่คาดคิดว่า กองทัพยูเครนจะได้รับอาวุธยุทโธปกรณ์สนับสนุนจากชาติตะวันตกแบบเต็มพิกัด จนสามารถต่อสู้ต้านทานทหารรัสเซียไว้ได้อย่างเหนียวแน่นเกินกว่าที่คาดไว้ 

ตามความเห็นของบรรดาผู้เชี่ยวชาญมองว่าขณะนี้ ปูตินยังไม่เห็นวี่แววชัยชนะในสงครามยูเครน เพราะตกเป็นฝ่ายสูญเสียหนัก โดยจากการประเมินของหน่วยข่าวกรองตะวันตก คาดว่าทหารรัสเซียสิ้นชีพไปแล้วมากมายนับ 20 กองพัน และยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางทหารตามที่วางไว้

เรามาเรียนรู้คำศัพท์ จากสงครามครั้งนี้กันค่ะ

I have made the decision to carry out a special military operation.
ผมได้ตัดสินใจที่จะดำเนินการปฏิบัติการพิเศษทาง
operation : การปฏิบัติการ

Putin called this a “special military operation.
ปูตินเรียกสิ่งนี้ว่า “ปฏิบัติการพิเศษทางทหาร”
เขาตัดสินใจทุ่มสุดตัว

There was total panic. Hysteria.Tears
มันเป็นสภาวะตื่นตระหนก ที่มีทั้งความบ้าคลั่งและน้ำตา

hysteria : ความกลัวขึ้นสมอง, ความบ้าคลั่ง

We’re, like, in a cellar.”
“เราอยู่ในห้องใต้ดินค่ะ”
cellar : ห้องใต้ดิน

I’m not sure if it’s like deep enough help us to survive.”
“ฉันไม่แน่ใจว่ามันลึกพอที่จะช่วยให้เรารอดหรือเปล่า”
survive : เอาชีวิตรอด

Russian troops and tanks have entered Ukraine on all fronts.
กองทหารและรถถังของรัสเชียเข้าสู่ทุกแนวหน้าของ
ยูเครน
front : แนวหน้า

which has become Putin’s main target.
ซึ่งกลายเป็นเป้าหมายหลักของปูติน

Many are sheltering in basements and metro stations across Ukraine.
ผู้คนจำนวนมากกำลังหลบภัยอยู่ในห้องใต้ดินและสถานีรถไฟใต้ดินทั่วยูเครน
shelter : หลบภัย
basement : ชั้นใต้ดิน

There have been hundreds of casualties and over half a million Ukrainians have been forced to flee their homes.
มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน และชาวยูเครนกว่าครึ่งล้านคนถูก
บังคับให้หนีออกจากบ้านเกิด
force : บังคับ
flee : หลีกหนี

This is one of Europe’s largest wars since World War II.
นี่เป็นหนึ่งในสงครามที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง

Since then, Europe’s map has been shaped by political alliances.
ตั้งแต่นั้นมา แผนที่ของยุโรปก็ถูกสร้างขึ้น โดยพันธมิตรทางการเมือง
alliance : พันธมิตร

But now, Putin wants to redraw Europe’s map by force.
แต่ตอนนี้ ปูตินต้องการบังคับให้วาดแผนที่ยุโรปใหม่
redraw : ทำให้เปลี่ยนแปลง

Modern Ukraine was entirely created by Russia.
ยูเครนสมัยใหม่ถูกสร้างขึ้นโดยรัสเชียทั้งหมด

Putin has long claimed Ukraine belongs to Russia and they are one people.
ปูตินอ้างมาอย่างยาวนานว่ายูเครนเป็นของรัสเชีย และพวกเขาก็เป็นคน ๆ หนึ่ง
claim : อ้างสิทธิ์

But Ukraine is a sovereign nation with its own language, culture, and political system.
แต่ยูเครนเป็นประเทศอธิปไตยที่มีภาษา วัฒนธรรม และระบบการเมืองเป็นของตนเอง
sovereign : อธิปไตย,

Ukraine was part of the Russian Empire in the 18th and 19th centuries.
ยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเชียในศตวรรษที่ 18 และ 19

Ukraine briefly gained independence from Russian rule,
ยูเครนได้รับเอกราชจากการปกครองของรัสเชียชั่วครู่

but was quickly taken over by the newly created Soviet Union as one of its first republics.
แต่ก็ถูกยึดครองอย่างรวดเร็วโดยสหภาพโซเวียตที่สร้าง
ขึ้นใหม่โดยเป็นหนึ่งในสาธารณรัฐแรก ๆ
take over : ยึดครอง
republic : สาธารณรัฐ

Over the next decade, the Soviet Union brutally expanded its control.
ในทศวรรษหน้า สหภาพโซเวียตขยายอำนาจอโดยปราศจากความปราณี
expand : ขยาย

While the west held its influence over here.
ในทางกลับกัน ฝ่ายตะวันตกได้ใช้อิทธิพลในภูมิภาคนี้

Essentially dividing Europe and marking the beginning of the Cold War.
แบ่งยุโรปออก โดยพื้นฐานและกลายเป็นจุดเริ่มของสงครามเย็น

The Soviet Union installed communist governments on their side which were easy for them to control.
สหภาพ โซเวียตได้จัดตั้งรัฐบาลคอมมิวนิสต์ไว้เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม
communist : คอมมิวนิสต์

But the west developed into democracies with capitalist economies.
แต่ชาติตะวันตกได้พัฒนาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

The deep ideological divide fueled distrust and tensions between the two sides.
การแบ่งแยกทางอุดมการณ์ที่ลึกซึ้งนี้ทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจและความตึงเครียดของทั้งสองฝ่าย
ideological : เกี่ยวกับความนึกคิด
tension : ความตึงเครียด

And soon these spheres hardened into military alliances.
และในไม่ช้าอาณาเขตเหล่านี้ก็กลายเป็นพันธมิตรทางทหาร

In 1949, these countries along, with the US and Canada,
ในปี 1949 ประเทศเหล่านี้ สหรัฐอเมริกาและแคนาดา

and promised to defend each other from invasion.
และสัญญาว่าจะปกป้องกันและกันจากการรุกราน

A few years later, these countries joined the Soviet-led Warsaw Pact alliance.
ไม่กี่ปีต่อมา ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในสนธิสัญญาวอร์ซอที่นำโดยโซเวียต

And each side built up its military to protect itself from the other.
และแต่ละฝ่ายต่างก็สร้างกองกำลังป้องกันตนเองจากอีกฝ่าย

Europe remained this way for decades, until one side finally collapsed.
ยุโรปยังคงเป็นแบบนี้มานานหลายทศวรรษ จนในที่สุดฝ่ายหนึ่งก็พังทลายลง
collapse : พังทลาย

By late 1991, republics like Ukraine began declaring independence from Soviet domination.
ในช่วงปลายปี 1991 สาธารณรัฐเช่นยูเครนเริ่มประกาศอิสรภาพจากการปกครองของสหภาพ โซเวียต
independence : อิสรภาพ
declare : ประกาศ

The Soviet Union dissolved into 15 independent countries, including a much weaker Russia.
สหภาพ โซเวียตสลายตัวเป็น 15 ประเทศอิสระ รวมถึง
รัสเซียที่อ่อนแอลงมาก
dissolve : สลายตัว

Even though the Cold War ended, the alliance on the other side of Europe was still going strong.
แม้ว่าสงครามเย็นจะสิ้นสุดลง แต่พันธมิตรในอีกด้านหนึ่งของยุโรปยังคงแข็งแกร่ง

In fact, it was expanding.
อันที่จริงมันกำลังขยายตัว
expand : ขยาย

In 1999, Poland, Hungary, and the Czech Republic joined NATO.
ในปี 1999 โปแลนด์ ฮังการี และสาธารณรัฐเช็กเข้าร่วมกับ NATO

In 2004, seven more countries joined.
ในปี 2004 มีอีก 7 ประเทศเข้าร่วม

That moved NATO into the old Soviet sphere of influence,
นั่นทำให้ NATO เข้ายึดครองขอบเขตอิทธิพลในอดีตของสหภาพโซเวียต

making NATO’s border with Russia the longest it’s ever been.
ทำให้พรมแดนของ NATO กับรัสเชียเป็นพรมแดนที่ยาวที่สุดที่ในประวัติศาสตร์
border: พรมแดน

Belarus, Ukraine, and Georgia were now the last post-Soviet countries left between Russia and NATO.
เบลารุส ยูเครน และจอร์เจียเป็นประเทศหลังโซเวียตสุดท้ายที่เหลืออยู่ระหว่างรัสเชียและ NATO

But Ukraine and Georgia both wanted to join NATO for a long time.
แต่ยูเครนและจอร์เจียต่างก็ต้องการเข้าร่วม NATO มานานแล้ว

And that made them prime targets for Russia.
และนั่นทำให้พวกเขาเป็นเป้าหมายหลักสำหรับรัสเซีย
prime target : เป้าหมายหลัก

Ukraine became a NATO partner in 1994, which brought them a step closer to becoming a member.
ยูเครนกลายเป็นหุ้นส่วนของ NATO ในปี 1994 ซึ่งทำให้พวกเขาเข้าใกล้การเป็นสมาชิกมากขึ้นไปอีกก้าว

Ukraine will be in NATO. This is a historic event for our people.
ยูเครนจะอยู่ใน NATO นี่เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำหรับประชาชนของเรา

But when it came time to sign the deal, Ukraine’s pro-Russian government refused.
แต่เมื่อถึงเวลาต้องลงนามในข้อตกลง รัฐบาลที่สนับสนุนรัสเชียของยูเครนก็ปฏิเสธ
refuse : ปฏิเสธ

Instead, they chose to strengthen ties with Russia.
พวกเขาเลือกที่จะกระชับความสัมพันธ์กับรัสเชียแทน
strengthen : กระชับ, ทำให้แข็งแรง
tie : ความสัมพันธ์

After the decision was announced, hundreds of thousands of protesters took to the streets, to demand the agreement be signed.
หลังจากมีการประกาศการตัดสินใจ ผู้ประท้วงหลายแสนคนพากันออกมาตามท้องถนนเพื่อเรียกร้องให้มีการลงนามข้อตกลง
announce : ประกาศ
protester : ผู้ประท้วง

After months of peaceful protests, the Ukrainian president cracked down, and killed more than 100 people,
หลังจากการประท้วงอย่างสันติเป็นเวลาหลายเดือน ประธานาธิบดียูเครนได้เริ่มปราบปรามและสังหารผู้คนกว่า 100 คน
crack down : ปราบปราม

This meant Putin was losing political influence over Ukraine.
นี่หมายความว่าปูตินกำลังสูญเสียอิทธิพลทางการเมืองในยูเครน
influence : อิทธิพล

So, he decided to use force instead.
ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจใช้กำลังแทน
force : กำลัง

First, he invaded and annexed Ukraine’s Crimean Peninsula.
ประการแรก เขาได้รุกรานและยึดคาบสมุทรไครเมียของยูเครน
invade : รุกราน

For nearly eight years, Putin has held on to these regions, destabilizing Ukraine, and keeping it from moving closer to the west.
ปูตินยังคงยึดครองภูมิภาคเหล่านี้เป็นเวลาเกือบ 8 ปี ทำให้ยูเครนไม่มั่นคง และป้องกันไม่ให้พวกเขาเคลื่อนตัวไปทางตะวัน
ตก
destabilize : ทำให้ไม่มั่นคง

Satellite images showed at least 100,000 Russian troops and military equipment piling up along the border of Ukraine.
ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกองกำลังรัสเชียอย่างน้อย 100,000 นายและยุทโธปกรณ์ทางทหารที่ประจำการตามแนวชายแดนยูเครน
satellite : ดาวเทียม
troop : กองกำลัง

❤️ สนใจลงคอร์สที่ถูกและคุ้มที่สุดในประเทศแบบนี้ แอดไลน์ @gimme_eng

ดูรีวิวเพิ่มเติม https://instagram.com/gimme_eng?utm_medium=copy_link

Facebook Comments Box
Tags: No tags

Comments are closed.