ข้อคิด และกำลังใจดีๆ ที่อยากแบ่งปัน :)

ข้อคิด และกำลังใจดีๆ ที่อยากแบ่งปัน 🙂

If you’re ever scared you’re a bad person remember that bad people don’t care about being better.
หากคุณเคยกลัวว่าคุณจะเป็นคนไม่ดีจงจำไว้ว่า พวกคนไม่ดีไม่เคยแม้แต่จะสนใจที่จะเป็นคนที่ดีขึ้น

Letting people lose you instead of trying to convince them of your worth.
จงปล่อยให้พวกเขาเสียคุณไปแทนที่จะต้องมานั่งพยายามโน้มน้าวให้คนพวกนั้น เห็นคุณค่าของคุณ

You can’t heal if you keep pretending you’re not hurt.
ไม่มีใครรักษาคุณได้หรอกถ้าคุณยังแกล้งทำเป็นไม่เจ็บ

No relationship is ever a waste of time. If it didn’t bring you what you want,
it taught you what you don’t want.
ไม่มีความสัมพันธ์ใดที่เสียเวลาเปล่าถ้ามันไม่ได้นำมาซึ่งสิ่งที่คุณต้องการมันก็จะสอนว่าอะไรคือสิ่งที่คุณไม่ต้องการ

Don’t stay in a toxic cycle just because it’s familiar.
อย่าอยู่กับวงจรที่มันเป็นพิษเพียงเพราะความเคยชิน

Facebook Comments Box
Tags: No tags

Comments are closed.