ซ้อมถูกรางวัลที่หนึ่ง

Fat cat – คนมีตังค์และมีอิทธิพล
Deep pocket – พวกเงินหนา
Moneybags – เศรษฐีที่ดูหรูหรา (เงินถุงเงินถัง)
Big shot – พวกคนใหญ่คนโต

Facebook Comments Box
Tags: No tags

Comments are closed.