วิธีการ “โกง” ฮอร์โมนแห่งความสุข

วิธีการ “โกง” ฮอร์โมนแห่งความสุข

Dopamine
The “feel good” neurotransmitter that drives your brain’s reward system.
สารสื่อประสาทที่ให้เกิด “ความรู้สึกดี” ที่ขับเคลื่อนระบบการให้รางวัลของสมอง

 • Listen to upbeat music
  ฟังเพลงจังหวะสนุกสนาน
 • Eat a sweet treat
  กินขนมหวาน

Endorphins
The brain’s natural painkiller. Reduces stress and increases pleasure.
ยาแก้ปวดตามธรรมชาติของสมอง ช่วยลดความเครียดและเพิ่มความสุข

 • Do some exercise
  ออกกำลังกาย
 • Eat dark chocolate
  กินดาร์กช๊อคโกแล๊ต

Serotonin
Mood stabilizer that improves sleep, reduces anxiety and increases happiness.
ตัวช่วยปรับอารมณ์ให้นอนหลับได้ง่าย ช่วยลดความเครียด และยังช่วยเพิ่มความสุข

 • Get some sunshine
  รับแสงแดด (ช่วงเช้าน้า)
 • Practice meditation
  ฝึกนั่งสมาธิ

Oxytocin
“Bonding hormone” released when we feel connected to people.
“ฮอร์โมนแห่งความผูกพัน” ซึ่งหลั่งออกมาเมื่อเรารู้สึกผูกพันกับผู้คน

 • Give a hug
  กอดกัน
 • Hold hands
  จับมือกัน
Facebook Comments Box
Tags: No tags

Comments are closed.