เรื่องที่คนวัย 30 อยากบอก คนวัย 20

STOP thinking everybody is your friend.
หยุดคิดว่า คนทุกคนคือเพื่อนของคุณ

If they treat you as an OPTION. Just leave.
ถ้าพวกเขามองคุณเป็นแค่ตัวเลือก จงเดินออกมาซะ

You only need one thing from fake people, DISTANCE.
สิ่งเดียวที่คุณต้องการจากคนไม่จริงใจ คือ ระยะห่าง

Set LIMITS not everyone is deserving.
กำหนดขอบเขตให้ชัดเจน ไม่ใช่ทุกคนที่ควรจะได้รับการปฎิบัติเหมือนกัน

Some GOODBYES are good for your mental health.
การบอกลาในบางครั้ง ส่งผลดีกับสภาพจิตใจของคุณ

Facebook Comments Box
Tags: No tags

Comments are closed.