เรื่องที่อยากบอก ว่ามันคงจะดีกว่านี้… ถ้าเราคิดได้ตั้งแต่อายุยังน้อย

เรื่องที่อยากบอก ว่ามันคงจะดีกว่านี้… ถ้าเราคิดได้ตั้งแต่อายุยังน้อย

Being alone will always be better than being with someone who doesn’t value who you really are.
แน่นอนว่า การอยู่คนเดียวย่อมดีกว่า การอยู่กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงในตัวคุณ

We can’t heal in the same environment that made we sick.
เราไม่สามารถรักษาอะไรได้หรอก ถ้าเรายังคงอยู่กับสภาพแวดล้อมเดิมๆที่ทำให้เราป่วย

Moment become memories and people become lessons. That’s life.
ช่วงเวลาจะกลายเป็นเพียงความทรงจำ และผู้คนจะกลายเป็นเพียงแค่บทเรียน นี่แหละชีวิต

An apology without change is just manipulation.
คำขอโทษ ที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไร มันก็แค่คำหลอกลวง

You can’t change someone by loving them harder.
คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้ด้วยการรักพวกเค้าให้มากขึ้น

Facebook Comments Box
Tags: No tags

Comments are closed.