คุณเกรซลิลลี่ จิระเดชวรโชติ @gracelynly (Gracelynly Jiradechworachot) CMO แห่งสถาบัน Gimme Eng มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้กับ ร.ต.ท.ดร.มนัส โนนุช (รองประธานสมาคมสภาสังคมสังเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ Miracle of Life) ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565

คุณเกรซลิลลี่ จิระเดชวรโชติ @gracelynly ( Gracelynly Jiradechworachot ) CMO แห่งสถาบัน Gimme Eng มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้กับ ร.ต.ท.ดร.มนัส โนนุช (รองประธานสมาคมสภาสังคมสังเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ Miracle of Life) ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565

Facebook Comments Box
Tags: No tags

Comments are closed.