ติว Ielts

มาเรียนคำศัพท์ร่างกาย ภาษาอังกฤษ 10 คำที่ต้องรู้กัน !!

Let’s learn 10 Must-know English
words.

Body parts
[ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย]

1.upper body
[ร่างกายส่วนบน]

My mom’s lower body is weaker than her upper body.
ร่างกายส่วนล่างของแม่ฉันอ่อนแอกว่าร่างกายส่วนบนของเธอ
weak : อ่อนแอ

2.lower body

[ร่างกายส่วนล่าง]

I am overweight in my lower body.
ฉันน้ำหนักเกินที่ร่างกายส่วนล่าง

3.shoulder

[ ไหล่ ]

The man has broad shoulders.
ผู้ชายมีไหล่กว้าง
broad : กว้าง

4.stomach

[ ท้อง, กระเพาะ ]

Lie on your stomach, please.
กรุณานอนคว่ำท้องของคุณลง
lie : นอนลง

5.fingers.
[ นิ้ว ]

The man has long, thin fingers.
ผู้ชายมีนิ้วที่ยาวและบาง
thin : บาง

6.forehea

[หน้าผาก]

He has a wide forehead.
เขามีหน้าผากกว้าง
wide : กว้าง

7. lip

[ ริมฝีปาก ]

My lips are always dry.
ริมฝีปากของฉันแห้งอยู่เสมอ
dry : แห้ง

8.palm

[ ฝ่ามือ ]

I wrote down his phone number on my palm.
ฉันเขียนหมายเลข โทรศัพท์ของเขาลงบนฝ่ามือ

9.sole

[ ฝ่าเท้า ]

A mosquito bit my sole!
ยุงกัดฝ่าเท้าของฉัน!
mosquito : ยุง
bite : กัด


10.heel

[ ส้นเท้า ]

I should get rid off the dead skin on my heel.
ฉันควรกำจัดผิวหนังที่ตายแล้วบนส้นเท้าของฉันออกไป


เพื่อให้การทำคะแนนเป็นไปตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้ การเตรียมตัวให้พร้อมนั้น เป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ทางสถาบัน Gimme Eng มีคอร์สเรียน ติวภาษาอังกฤษ  ติวSAT,ติวIELTS, ติวGED, ติวGAT-ENG, ติวCU-TEP, ติว CU-AAT, ติว TU-GET,GSAT สถาบันจะเจาะเฉพาะเทคนิคที่จำเป็น และเทคนิคที่แปลกใหม่ทำให้จำง่าย การันตีจากน้องๆที่เคยเรียน Gimme Eng ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆในการสอบทุกคน

Facebook Comments Box

Comments are closed.