คำเปรียบเปรยกับสัตว์

Animal similes
คำเปรียบเปรยกับสัตว์

As STRONG as an OX.
แข็งแกร่งเหมือนวัว

As PROUD as a PEACOCK.
หยิ่งเหมือนนกยูง

As BRAVE as a LION.
กล้าหาญเหมือนสิงโต

As WISE as an OWL.
ฉลาดเหมือนนกฮูก

As AGILE as a MONKEY.
คล่องแคล่วเหมือนลิง

Facebook Comments Box
Tags: No tags

Comments are closed.