ศัพท์แสลง สไตล์ผู้ดีอังกฤษ

ศัพท์แสลง สไตล์ผู้ดีอังกฤษ

Bloke – ผู้ชาย
Ex.
I saw this bloke at the gym last night.
เมื่อคืนฉันเห็นผู้ชายคนที่นี้ยิมด้วยแหละ

Chuffed – มีความสุข
Ex.
I was chuffed when I got an A on my exam.
ฉันดีใจมากที่สอบได้เกรด A

Gobsmacked – ตกใจ, ประหลาดใจ
Ex.
I was gobsmacked when I heard the news.
ฉันรู้สึกตกใจตอนที่ได้ยินข่าว

Knackered – หมดแรง, เหนื่อย
Ex.
I’m absolutely knackered after working a 12-hour shift.
ฉันหมดแรงจริงๆ หลังจากทำงานกะ 12 ชั่วโมง

Sod off – ไปให้พ้น, ไสหัวไป
Ex.
When the stranger invaded my personal space, I quickly told them to sod off.
เมื่อคนแปลกหน้ารุกล้ำความเป็นส่วนตัวของฉัน ฉันจึงบอกพวกเขาว่า ไปให้พ้น

Facebook Comments Box
Tags: No tags

Comments are closed.