S__3899407

คุณเกรซลิลลี่ จิระเดชวรโชติ @gracelynly (Gracelynly Jiradechworachot) CMO แห่งสถาบัน Gimme Eng มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้กับ พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช (ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง) ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565

คุณเกรซลิลลี่ จิระเดชวรโชติ @gracelynly ( Gracelynly Jiradechworachot ) CMO แห่งสถาบัน Gimme Eng มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้กับ พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช (ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง) ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565

S__3899404

คุณเกรซลิลลี่ จิระเดชวรโชติ @gracelynly (Gracelynly Jiradechworachot) CMO แห่งสถาบัน Gimme Eng มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้กับ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ (ผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี) ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565

คุณเกรซลิลลี่ จิระเดชวรโชติ @gracelynly ( Gracelynly Jiradechworachot ) CMO แห่งสถาบัน Gimme Eng มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้กับ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ (ผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี) ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565

LINE_ALBUM_221217_0

คุณเกรซลิลลี่ จิระเดชวรโชติ @gracelynly (Gracelynly Jiradechworachot) CMO แห่งสถาบัน Gimme Eng มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้กับพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร

คุณเกรซลิลลี่ จิระเดชวรโชติ @gracelynly (Gracelynly Jiradechworachot) CMO แห่งสถาบัน Gimme Eng มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้กับพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร