S__3915792

คุณเกรซลิลลี่ จิระเดชวรโชติ @gracelynly (Gracelynly Jiradechworachot) CMO แห่งสถาบัน Gimme Eng มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้กับ ร.ต.ท.ดร.มนัส โนนุช (รองประธานสมาคมสภาสังคมสังเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ Miracle of Life) ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565

คุณเกรซลิลลี่ จิระเดชวรโชติ @gracelynly ( Gracelynly Jiradechworachot ) CMO แห่งสถาบัน Gimme Eng มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้กับ ร.ต.ท.ดร.มนัส โนนุช (รองประธานสมาคมสภาสังคมสังเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ Miracle of Life) ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565

S__3915784

คุณเกรซลิลลี่ จิระเดชวรโชติ @gracelynly (Gracelynly Jiradechworachot) CMO แห่งสถาบัน Gimme Eng มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้กับ พล.ต.ต. จิรสันต์ แก้วแสงเอก (รอง ผบช.น. และโฆษก บชน.) ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565

คุณเกรซลิลลี่ จิระเดชวรโชติ @gracelynly ( Gracelynly Jiradechworachot ) CMO แห่งสถาบัน Gimme Eng มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้กับ พล.ต.ต. จิรสันต์ แก้วแสงเอก (รอง ผบช.น. และโฆษก บชน.) ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565

S__3899408

คุณเกรซลิลลี่ จิระเดชวรโชติ @gracelynly (Gracelynly Jiradechworachot) CMO แห่งสถาบัน Gimme Eng มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้กับ คุณหน่อง (บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565

คุณเกรซลิลลี่ จิระเดชวรโชติ @gracelynly ( Gracelynly Jiradechworachot ) CMO แห่งสถาบัน Gimme Eng มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้กับ คุณหน่อง (บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์) ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565

S__3899407

คุณเกรซลิลลี่ จิระเดชวรโชติ @gracelynly (Gracelynly Jiradechworachot) CMO แห่งสถาบัน Gimme Eng มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้กับ พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช (ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง) ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565

คุณเกรซลิลลี่ จิระเดชวรโชติ @gracelynly ( Gracelynly Jiradechworachot ) CMO แห่งสถาบัน Gimme Eng มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้กับ พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช (ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง) ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565

S__3899404

คุณเกรซลิลลี่ จิระเดชวรโชติ @gracelynly (Gracelynly Jiradechworachot) CMO แห่งสถาบัน Gimme Eng มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้กับ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ (ผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี) ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565

คุณเกรซลิลลี่ จิระเดชวรโชติ @gracelynly ( Gracelynly Jiradechworachot ) CMO แห่งสถาบัน Gimme Eng มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้กับ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ (ผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี) ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565

LINE_ALBUM_221217_0

คุณเกรซลิลลี่ จิระเดชวรโชติ @gracelynly (Gracelynly Jiradechworachot) CMO แห่งสถาบัน Gimme Eng มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้กับพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร

คุณเกรซลิลลี่ จิระเดชวรโชติ @gracelynly (Gracelynly Jiradechworachot) CMO แห่งสถาบัน Gimme Eng มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้กับพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร

LINE_ALBUM_221217_10

คุณเกรซลิลลี่ จิระเดชวรโชติ @gracelynly (Gracelynly Jiradechworachot) CMO แห่งสถาบัน Gimme Eng มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้กับอาต๋อย ไตรภพ (พิธีกรชื่อดัง)

คุณเกรซลิลลี่ จิระเดชวรโชติ @gracelynly (Gracelynly Jiradechworachot) CMO แห่งสถาบัน Gimme Eng มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้กับอาต๋อย ไตรภพ (พิธีกรชื่อดัง)

LINE_ALBUM_221217_9

คุณเกรซลิลลี่ จิระเดชวรโชติ @gracelynly (Gracelynly Jiradechworachot) CMO แห่งสถาบัน Gimme Eng มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้กับคุณบิ๊กจ๊ะ (พิธีกรช่อง 3)

คุณเกรซลิลลี่ จิระเดชวรโชติ @gracelynly (Gracelynly Jiradechworachot) CMO แห่งสถาบัน Gimme Eng มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้กับคุณบิ๊กจ๊ะ (พิธีกรช่อง 3)

LINE_ALBUM_221217_6

คุณเกรซลิลลี่ จิระเดชวรโชติ @gracelynly (Gracelynly Jiradechworachot) CMO แห่งสถาบัน Gimme Eng มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้กับคุณน้ำฝน ชีช้าง (พิธีกรช่อง 3)

คุณเกรซลิลลี่ จิระเดชวรโชติ @gracelynly (Gracelynly Jiradechworachot) CMO แห่งสถาบัน Gimme Eng มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้กับคุณน้ำฝน ชีช้าง (พิธีกรช่อง 3)

LINE_ALBUM_221217_4

คุณเกรซลิลลี่ จิระเดชวรโชติ @gracelynly (Gracelynly Jiradechworachot) CMO แห่งสถาบัน Gimme Eng มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้กับตัวแทนคุณสุวิช (คุยโขมงบ่ายสามโมง ช่อง 9 MCOT HD)

คุณเกรซลิลลี่ จิระเดชวรโชติ @gracelynly (Gracelynly Jiradechworachot) CMO แห่งสถาบัน Gimme Eng มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้กับตัวแทนคุณสุวิช (คุยโขมงบ่ายสามโมง ช่อง 9 MCOT HD)