การเตรียมตัวสอบ SAT

การเตรียมตัวสอบ SAT

SAT เป็นการวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐานระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา สามารถยื่นได้ทุกมหาวิทยาลัยในไทย และ ทั่วโลก เลย