ติวGED

วุฒิ GED ดีอย่างไร

GED (General Educational Development )เป็นหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนของสหรัฐอเมริกา เทียบเท่าได้กับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของประเทศไทย และน้องๆ สามารถนำวุฒิ GED ที่ได้นี้ไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยที่น้องอยากเรียนได้เลยค่ะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยผู้สอบจะต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป หากสอบผ่านทั้งหมดก็จะได้วุฒิ GED มาหรือที่เรียกว่า certification นั่นเอง เราสามารถนำวุฒิ GED ...