สรวิศ นาคสู่สุข (พี่แฮม)

14
Screen Shot 2564-09-25 at 14.22.10
Screen Shot 2564-09-25 at 14.21.57
S__25649279_11zon
S__25649280_11zon
S__25649282_11zon
S__25763865_11zon

วิทยากรโรงเรียนนานาชาติ Verso ( 23/8/2022)

เทคนิคที่ใช่ จะช่วยนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของทั้งคะแนนและมหาวิทยาลัย

จุดเริ่มต้นธุรกิจการศึกษา : Gimme Eng

กระบวนการการเตรียมตัว

กระบวนการการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยแบบ Gimme Eng

ปรึกษาตัวต่อตัว

ได้รับคำปรึกษากับพี่แฮมโดยตรงผ่าน การโทรเพื่อแก้ปัญหาและกำหนดเป้าหมายของแต่ละคน พร้อมทั้งแนะนำแนวทางในการเตรียมตัวที่อัพคะแนนและหลักสูตรที่เข้ากับนักเรียน

เสนอหลักสูตรที่เข้ากับผู้เรียน

หลังจากที่พี่แฮมทราบทั้งปัญหาและเป้าหมายของนักเรียนรายคนแล้ว จะมีการจัดทำหลักสูตร one on one ขึ้นมาซึ่งนักเรียนสามารถปรับแก้ตามความเหมาะสมและสรุปหลักสูตรกับพี่แฮมที่เข้ากับนักเรียนแต่ละคน

ทดสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษ

ทำการประเมินพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคนก่อนเริ่มเรียนจริง

เรียนสดออนไลน์

เริ่มการเรียนในรูปแบบสอนเทคนิค 100 % เรียนสดออนไลน์ไม่มีวีดีโอ

สอนเทคนิคเฉพาะตัว

ได้รับปรับคำปรึกษาเพิ่มเติมในส่วนการหาจุดยืนของเทคนิคที่นรแต่ละคนอยากจะปรับเข้ากับตนเองพร้อมทั้งช่วยปรับหลักสูตรในทุกๆสัปดาห์เพื่อให้ตอบโจทย์และแก้ปัญหานรให้ได้ประสิธิภาพมากที่สุด

ประเมินพัฒนาการผู้เรียน

ประเมินพัฒนาการนรผ่านข้อสอบและสรุปเทคนิคที่จำเป็นให้เข้ากับนร one on one ที่นรสามารถนำไปต่อยอดได้ด้วยตัวเองและสามารถปรับทั้งในโรงเรียนหรือข้อสอบอื่นๆที่อยู่ในรูปแบบภาษาอังกฤษทั้งหมด