ทำไมต้องเรียน GSAT กับเรา?

  • ✔ สอนเทคนิคล้วนโดย ไม่เน้นการอ่าน, ไม่เน้นแกรมม่า, ไม่เน้นท่องจำคำศัพท์เพื่ออัพคะแนนข้อสอบภาษา
  • ✔ ช่วยนักเรียนเปิดมุมมองของคำตอบแบบใหม่โดยไม่ได้อิงแค่หาคีย์เวิร์ด
  • ✔ แก้ปัญหาเฉพาะจุดรายบุคคลโดยการนำแบบทดสอบก่อนเรียนมาประเมินพื้นฐานและแก้ปัญหารายบุคคลโดยเทคนิคเฉพาะ

หลักสูตร GSAT

GSAT คืออะไร?

GSAT คือ ข้อสอบความถนัดทางวิชาการที่ใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ เเละหลักสูตรอินเตอร์ GSAT สามารถใช้แทน SAT ได้ GSAT เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมัคร GSAT ได้ที่ไหน?

เว็บไซต์ TU ค่าลงทะเบียน 1,800 บาท

คะแนน GSAT ใช้ยื่นที่ไหนได้บ้าง?

มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้:
ธรรมศาสตร์ (Thammasat)
เกษตรศาสตร์ (Kasetsart)
ลาดกระบัง (Lat Krabang)
มศว. (Srinakharinwirot)
พระนครเหนือ (Phra Nakhon Nuea)
ขอนแก่น (Khon Kaen)
สงขลานครินทร์ (Songkhla Nakarin)
ฯลฯ

GSAT VS SAT

GSAT (1,800 บาท) ถูกกว่า SAT (> 3,000 บาท)

โครงสร้างพื้นฐานข้อสอบ GSAT

พาร์ทเวลาคำถาม
Reading65 นาที50 คำถาม
Writing and Language35 นาที40 คำถาม
Math (No Calculator)25 นาที20 คำถาม
Math (Calculator)55 นาที40 คำถาม
Total180 นาที150 คำถาม

แนว ข้อสอบ GSAT

☑ เป็น Multiple Choice ทั้งหมด

Reading

บทความมีเนื้อหาที่ง่ายและสั้นกว่า SAT Reading พอสมควร

  • ☑ 5 บทความ
  • ☑ 1 บทความที่จับคู่

Writing

☑ ให้ความสำคัญการใช้ Grammar มากกว่า SAT Writing

Math

  • ☑ 80% มีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับ Sat Math (No Calaculator)
  • ☑ ถือว่ายากกว่า Sat Math เพราะโจทย์ใส่รายละเอียดมากกว่า