2306_04_ORI_01

5 คำแนะนำ ยิ่งคิดได้เร็ว ยิ่งได้เปรียบ

5 คำแนะนำ ยิ่งคิดได้เร็ว ยิ่งได้เปรียบ They say you only live once. It's not true. You only die once. You live everyday. And everyday is a new opportunity to become a better version of yourself.ที่พวกเขาบอกว่าคุณมีชีวิตแค่ครั้งเดียว มันไม่จริงหรอก ที่จริงคุณตายเพียงครั้งเดียวแต่คุณมีชีวิตในทุกๆวัน และในทุกๆวันนั้นก็เป็นโอกาสที่คุณจะได้เป็นคนที่ดีขึ้น Make good friends, not more ...

2306_03_ORI_01

สำนวนที่เกี่ยวกับสีต่างๆ

สำนวนที่เกี่ยวกับสีต่างๆ See red - โกรธมาก The customer's rude behavior made the salesperson see red, but they maintained their professionalism.พฤติกรรมหยาบคายของลูกค้าทำให้พนักงานขายรู้สึกโกรธมาก แต่พวกเขาก็ยังคงความเป็นมืออาชีพอยู่ White lie - การโกหกเพียงเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงการทำร้ายความรู้สึกของใครบางคน He told a white lie to his friend, claiming that he liked their ...

IELTS_GEN_01_IELTS คืออะไร ทำไมต้องสอบ_REV01

IELTS คืออะไร?

IELTS คืออะไร? IELTS (The International English Language Testing System) คือ ระบบการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการพัฒนาและออกแบบมาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจากประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้วัดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของผู้สอบ ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะการ ฟัง, พูด, อ่าน และเขียน โดยหลังจากรับการทดสอบ ผู้สอบจะได้รับการประเมินทักษะในระดับ ...

2306_01_ORI_01

ข้อคิด และกำลังใจดีๆ ที่อยากแบ่งปัน :)

ข้อคิด และกำลังใจดีๆ ที่อยากแบ่งปัน :) If you're ever scared you're a bad person remember that bad people don't care about being better.หากคุณเคยกลัวว่าคุณจะเป็นคนไม่ดีจงจำไว้ว่า พวกคนไม่ดีไม่เคยแม้แต่จะสนใจที่จะเป็นคนที่ดีขึ้น Letting people lose you instead of trying to convince them of your worth.จงปล่อยให้พวกเขาเสียคุณไปแทนที่จะต้องมานั่งพยายามโน้มน้าวให้คนพวกนั ...

2306_02_ORI_01

วิธีการ “โกง” ฮอร์โมนแห่งความสุข

วิธีการ "โกง" ฮอร์โมนแห่งความสุข DopamineThe "feel good" neurotransmitter that drives your brain's reward system.สารสื่อประสาทที่ให้เกิด "ความรู้สึกดี" ที่ขับเคลื่อนระบบการให้รางวัลของสมอง Listen to upbeat musicฟังเพลงจังหวะสนุกสนาน Eat a sweet treatกินขนมหวาน EndorphinsThe brain's natural painkiller. Reduces stress and increases pleasure.ยาแก้ปวดตามธรรมชาติขอ ...

2305_12_ORI_01

เรื่องที่อยากบอก ว่ามันคงจะดีกว่านี้… ถ้าเราคิดได้ตั้งแต่อายุยังน้อย

เรื่องที่อยากบอก ว่ามันคงจะดีกว่านี้… ถ้าเราคิดได้ตั้งแต่อายุยังน้อย Being alone will always be better than being with someone who doesn't value who you really are.แน่นอนว่า การอยู่คนเดียวย่อมดีกว่า การอยู่กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงในตัวคุณ We can't heal in the same environment that made we sick.เราไม่สามารถรักษาอะไรได้หรอก ถ้าเรายังคงอยู่กับสภาพแวดล้อมเดิมๆที่ทำให้เราป่วย ...

2305_11_ORI

The basic law of life กฎพื้นฐานของชีวิต

The basic law of lifeกฎพื้นฐานของชีวิต Always speak less than necessary.จงพูดน้อยกว่าที่จำเป็นเสมอ What we think, we become.เราจะเป็นสิ่งที่เราคิด The future depends on What we do in the present.อนาคตจะเป็นยังไง ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำ ณ ปัจจุบัน Life is a balance between holding on and letting go.ชีวิต คือ สมดุลระหว่าง การยึดติด และการปล่อยวาง What others think about ...

2305_10_ORI_01

คำเปรียบเปรยกับสัตว์

Animal similesคำเปรียบเปรยกับสัตว์ As STRONG as an OX.แข็งแกร่งเหมือนวัว As PROUD as a PEACOCK.หยิ่งเหมือนนกยูง As BRAVE as a LION.กล้าหาญเหมือนสิงโต As WISE as an OWL.ฉลาดเหมือนนกฮูก As AGILE as a MONKEY.คล่องแคล่วเหมือนลิง

2305_09_ORI_01

เรื่องที่คนวัย 30 อยากบอก คนวัย 20

STOP thinking everybody is your friend.หยุดคิดว่า คนทุกคนคือเพื่อนของคุณ If they treat you as an OPTION. Just leave.ถ้าพวกเขามองคุณเป็นแค่ตัวเลือก จงเดินออกมาซะ You only need one thing from fake people, DISTANCE.สิ่งเดียวที่คุณต้องการจากคนไม่จริงใจ คือ ระยะห่าง Set LIMITS not everyone is deserving.กำหนดขอบเขตให้ชัดเจน ไม่ใช่ทุกคนที่ควรจะได้รับการปฎิบัติเหมือนกัน Some GOODB ...